понеделник, 2 ноември 2020 г.

Covid 19 и пептидите

Бърза профилактика срещу вирусни инфекции, включително Корона-вирус
Вирусите са оставили своя отпечатък върху целия живот на Земята. Те нямат клетки и не произвеждат енергия чрез дишане, което е характерно за живите организми, но щом проникнат в клетката, вирусите стават енергични, като подменят клетките с нови генетични инструкции, за да могат да започнат да се възпроизведат по най-бързия начин.
Нашите пептидни биорегулатори са естествени клетъчни продукти, извлечени от клетките на здрави и млади животни /телета/. Пептидите които извличаме са аналогични на човешките. При приемане от човека те се свързват с определени участъци от ДНК и синтезират биорегулаторно вещество, което възстановява и подддържа органа здрав.
Препоръчваме схеми за бърз профилактичен курс срещу вирусни инфекции, вкл. корона-вирус:
  1. Владоникс 20 + Вентфорт 20 + Таксорест 20 + Трезвон 20 /за 10 дни/ или
  2. Кристаген 20 + Везуген 20 + Хонлутен 20 + Трезвон 20 /за 10 дни/ или
  3. Владоникс линг+ Вентфорт линг + Таксорест линг + Трезвон 20 /за 14 дни/
Кристаген/Владоникс - възстановяват имунна система
Везуген/Вентфорт – възстановяват съдовата система
Хонлутен/Таксорест – възстановяват бронхо-белодробното дърво

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Пептиди или Какво представляват пептидите?

Пептидите са части от протеини, състоящи се от аминокиселини, свързани във вериги с различна дължина. Размерът им зависи от броя на връзките...